โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๑

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

อีเมล พิมพ์ PDF

นางละม่อม พันธ์นิตย์

 

นางผุสดี สุวรรณเทียบ

 

นางศิริวรรณ สงนุ้ย

 

นางรัตนา คงแก้ว

 

นางสุทิษา ณ นคร

 

นายไวยฤทธิ์ ณรงค์ราช

 

นางสาวพนารัตน์ กิตติพนังกุล

 

นางสาวพรทิพย์ บุญขำ

 

นายวัฒนา อนุการ


นางสาวณัฐกฤตา สิทธิฤทธิ์

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 13:51 น.  
       โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม
       หมู่ 2 ตำบลบางสวรรค์ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
       โทร.077-365012 แฟกซ์ 077-365012 ต่อ 102