โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๑

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

อีเมล พิมพ์ PDF

นางมนธิรา ช่วยเกิด

 

นางสาวอรพรรณ์ การอรชัย

 

นางสาวสุภาวดี บ้าง

 

นางสาวภัททิยา พัฒฉิม

 

นางสาวประภาพร คงวัดใหม่

 

นางสาวปิ่นนรี ทองแกมแก้ว

 

นางมณฑา นาคพิน

 

นายสิรวิชญ์ กาญจนรักษ์

 

Mr.Dean Richardson

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 22:29 น.  
       โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม
       หมู่ 2 ตำบลบางสวรรค์ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
       โทร.077-365012 แฟกซ์ 077-365012 ต่อ 102