โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๑

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร

กลุ่มสาระศิลปศึกษา

อีเมล พิมพ์ PDF

 

นายณธนัย มากทอง


นางชฎาทิพย์ พวงงาม


นางสาวศรินทิพย์ ศิลป์ประพันธ์

นายบุญฤทธิ์ เพชรนุ่ม

นายนันทศักดิ์ โสมมนัส

 


 

 

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 21:37 น.  
       โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม
       หมู่ 2 ตำบลบางสวรรค์ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
       โทร.077-365012 แฟกซ์ 077-365012 ต่อ 102