โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๑

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร

กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

อีเมล พิมพ์ PDF


นางอนุสรณ์ เทียนแก้ว

 

นางสาวจุฬารัตน์ เทพบุรี

 

นายชวน เกื้อทองสั้น

 

นางสาวชนากานต์ ผุดผาด

 

นายสิริวัฒน์ บริพิศ

 

 

นางสาวจามจุรี มณีแนม

นางสาวฑิฆัมพร ขานทอง


นายบุญชิน พันธ์นิตย์

 

นายไพรัช ศรีขำกุล

 

 

 


แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2016 เวลา 11:33 น.  
       โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม
       หมู่ 2 ตำบลบางสวรรค์ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
       โทร.077-365012 แฟกซ์ 077-365012 ต่อ 102