โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๑

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร

กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

อีเมล พิมพ์ PDF

นายเอกรัตน์ มีพร้อม

 

นายชาตรี จริตงาม


นายชัยฤทธิ์ คงแก้ว


นายสุวัฒน์ ไกรสิทธิ์

 

นางนิตยา เวทยา

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 05 สิงหาคม 2016 เวลา 05:37 น.  
       โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม
       หมู่ 2 ตำบลบางสวรรค์ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
       โทร.077-365012 แฟกซ์ 077-365012 ต่อ 102