โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๑

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ต่าง ๆ

อีเมล พิมพ์ PDF

แบบฟอร์มแผนงานและงบประมาณ

แบบฟอร์มกิจกรรม

แบบฟอร์มโครงการ

แบบฟอร์มสรุปผลโครงการ กิจกรรม

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 04 สิงหาคม 2016 เวลา 11:08 น.  
       โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม
       หมู่ 2 ตำบลบางสวรรค์ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
       โทร.077-365012 แฟกซ์ 077-365012 ต่อ 102