โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๑

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร

แนะนำอาคารสถานที่

อีเมล พิมพ์ PDF

อาคารเรียนล้อมปัญญา

อาคารเรียนล้อมใจ

อาคารเรียนล้อมสุข

หอประชุมใต้โตน

อาคารโรงฝึกงาน

อาคารโรงฝึกงาน

โรงอาหาร

ร้านค้าสวัสดิการ

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 06:57 น.  
       โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม
       หมู่ 2 ตำบลบางสวรรค์ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
       โทร.077-365012 แฟกซ์ 077-365012 ต่อ 102