โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๑

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร

คณะผู้บริหาร

อีเมล พิมพ์ PDF

นายปราโมทย์ ปูชนียพงศกร

ผู้อำนวยการ โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม

 

นายฟู คงเลิศ

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 

นางพิจิตร ประสูตรสวัสดิ์

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 

นายเกียรติศักดิ์ ภักดี

รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคมแก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 07 ธันวาคม 2016 เวลา 22:05 น.  
       โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม
       หมู่ 2 ตำบลบางสวรรค์ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
       โทร.077-365012 แฟกซ์ 077-365012 ต่อ 102