โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๑

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร

จัดซื้อหนังสือเรียนปี 2560

อีเมล พิมพ์ PDF

 

Ø ประกาศซื้อหนังสือเรียน

Ø รายการหนังสือเรียน

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2017 เวลา 11:29 น.  
       โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม
       หมู่ 2 ตำบลบางสวรรค์ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
       โทร.077-365012 แฟกซ์ 077-365012 ต่อ 102