โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๑

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร

ติดต่อโรงเรียน

อีเมล พิมพ์ PDF

 

โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม

หมู่ 2 ตำบลบางสวรรค์ อำเภอพระแสง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84210

โทรศัพท์  077-365012,077-365495,077-365013  แฟกซ์ 077-365011

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 04 สิงหาคม 2016 เวลา 11:17 น.  
       โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม
       หมู่ 2 ตำบลบางสวรรค์ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
       โทร.077-365012 แฟกซ์ 077-365012 ต่อ 102