โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๑

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร

ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษาข้อมูลทั่วไป

อีเมล พิมพ์ PDF

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2012 เวลา 14:26 น.  
       โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม
       หมู่ 2 ตำบลบางสวรรค์ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
       โทร.077-365012 แฟกซ์ 077-365012 ต่อ 102