โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๑

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
วีดีโอ ปี 2559

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ ปี 2559

อีเมล พิมพ์ PDF

 

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2559

อีเมล พิมพ์ PDF

 

ชาว บางสวรรค์วิทยาคม ร่วมใจกันใส่เสื้อเหลือง

อีเมล พิมพ์ PDF

 


       โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม
       หมู่ 2 ตำบลบางสวรรค์ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
       โทร.077-365012 แฟกซ์ 077-365012 ต่อ 102