ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือ แผนเผชิญเหตุและการเฝ้าระวังติดตามแนวทางการปฏิบัติเพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ระลอกใหม่ ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม
คู่มือแผนเผชิญเหตุและการเฝ้าระวังติดตามแนวทางการปฏิบัติเพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ระลอกใหม่ ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 08 ก.ค. 2564,10:46   อ่าน 3491 ครั้ง