ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบสำรวจความคิดเห็นของผู้ปกครองเกี่ยวกับการเปิดเรียน On Site ของโรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
แบบสำรวจความคิดเห็นของผู้ปกครองเกี่ยวกับการเปิดเรียน On Site ของโรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ผู้ปกครองสามารถทำแบบสำรวจผ่านเว็บไซต์https://forms.gle/pyKu7vpdH8b32uiW8
โพสเมื่อ : 11 ก.ค. 2564,21:10   อ่าน 4792 ครั้ง