ข่าวประชาสัมพันธ์
การขยายเวลาเรียนออนไลน์ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ฉบับที่ ๑๐ )
ประกาศโรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม เรื่อง การขยายเวลาเรียนออนไลน์ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ฉบับที่ ๑๐ ) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -๑๙
โพสเมื่อ : 28 ส.ค. 2564,15:00   อ่าน 104 ครั้ง