ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีเชิญธงชาติไทย และร่วมร้องเพลงชาติไทย ในวันพระราชทานธงชาติไทย
วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ นายธรรมดล หงษ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม ร่วมพิธีเชิญธงชาติไทย และร่วมร้องเพลงชาติไทย ในวันพระราชทานธงชาติไทย ซึ่งตรงกับวันที่ ๒๘ กันยายน ของทุกปี ถือเป็นวันพระราชทานธงชาติไทย และเป็นวันที่ระลึกถึงโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ประกาศพระราชบัญญัติแก้ไขพระราชบัญญัติธง พุทธศักราช ๒๔๖๐โดยมีสาระสำคัญคือ การประกาศให้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย ณ วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๔๖๐ สืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน ธงชาติไทย ถือเป็นสัญลักษณ์อันสูงสุดของชาติ
  ธงชาติไทย เป็นสิ่งเตือนใจให้อนุชนได้รำลึกถึงการเสียสละเลือดเนื้อของบรรพบุรุษ เพื่อรักษาไว้ซึ่งแผ่นดิน และร้อยดวงใจคนทั้งชาติให้เป็นหนึ่ง หล่อหลอมความรักสามัคคี สร้างเสริมความภูมิใจในความเป็นชาติ ก่อเกิดเป็นพลังยิ่งใหญ่ในการพัฒนาชาติไทยสืบไป
โพสเมื่อ : 29 ก.ย. 2564,14:06   อ่าน 89 ครั้ง