ข่าวประชาสัมพันธ์
เตรียมความพร้อมเปิดการเรียนการสอนรูปแบบปกติ (On site) โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม
เตรียมความพร้อมเปิดการเรียนการสอนรูปแบบปกติ (On site) โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม
โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคมรับการประเมินเตรียมความพร้อมเปิดการเรียนการสอนรูปแบบปกติ (On site) เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด ๑๙ โดยศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ (ศปก.อ.) นายสำราญ อนุกูล ผอ.รพ.สต. บางสวรรค์ พร้อมด้วย นางสาวกาญจนา รัตนอุบล นักวิชาการสาธารณสุข นายเกียรติศักดิ์ ภักดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงสระ (คณะกรรมการจาก สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร ) นายสมบูรณ์ สวนแก้ว ตัวแทนชุมชน นายดุษิต สุขประสิทธิพร ตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษา และผู้บริหารโรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม

กิจกรรม Big cleaning Day
โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม จัดกิจกรรม Big Cleaning Day วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดเรียนการสอนรูปแบบปกติ (On site) โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ตัวแทนนักเรียนและได้รับความอนุเคราะห์จากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลบางสวรรค์ และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔นายธรรมดล หงษ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม ปฏิบัติหน้าที่กรรมการร่วมประเมินความพร้อมเพื่อเปิดการเรียนการสอน ในรูปแบบปกติ (On site) 
ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ (ศปก.อ.) ณ โรงเรียนพระแสงวิทยา ในวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
โพสเมื่อ : 09 พ.ย. 2564,19:54   อ่าน 43 ครั้ง