ข่าวประชาสัมพันธ์
การมาเรียน Onhand (มารับใบงาน ใบความรู้ แบบฝึกและเรียนซ่อมเสริม)
ประกาศโรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม เรื่อง การมาเรียน Onhand (มารับใบงาน ใบความรู้ แบบฝึกและเรียนซ่อมเสริม) สำหรับนักเรียนที่ไม่สามารถเข้าถึงการเรียนออนไลน์ได้ หรือมีปัญหาเรื่องการเรียนของภาคเรียนที่ 2/2564 และภาคเรียนอื่นๆที่ผ่านมา
โพสเมื่อ : 18 พ.ย. 2564,15:15   อ่าน 28 ครั้ง