ข่าวประชาสัมพันธ์
การขยายเวลาเรียนรูปแบบออนไลน์ ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (Covid-๑๙)
ประกาศโรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม 
เรื่อง การขยายเวลาเรียนรูปแบบออนไลน์ ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (Covid-๑๙)
โพสเมื่อ : 07 ม.ค. 2565,09:51   อ่าน 3510 ครั้ง