ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนวิถีพุทธ ชั้นนำ รุ่นที่ ๑๓
เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ นายธรรมดล หงษ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม พร้อมด้วย นางพิจิตร ประสูติสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม เข้าร่วมพิธีรับมอบโล่รางวัล และประกาศเกียรติคุณ ผลการคัดเลือกให้โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคมเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ ชั้นนำ รุ่นที่ ๑๓ โดยสำนักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ภาพ: เพจ Facebook โรงเรียนวิถีพุทธ
โพสเมื่อ : 26 ก.ย. 2565,16:16   อ่าน 145 ครั้ง