ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ ในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์
โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่
ในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ Integrity and Transparency Assessment Online :ITA Online ประจำปีงบประมาณ 2565 อันดับที่3  ระดับ A
โพสเมื่อ : 20 ต.ค. 2565,11:58   อ่าน 110 ครั้ง