ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม ยินดีต้อนรับครูที่ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่
โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม ยินดีต้อนรับ นางสาวอุมาพร  ทองมาก กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
นางสาวศรีสุดา  คงวุ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางเกษร  ชูศรี กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวสุจิตรา  ทองทิพย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
นางสาวสุรนุช ตุลพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้วยความยินดียิ่ง
โพสเมื่อ : 09 พ.ย. 2565,11:17   อ่าน 60 ครั้ง