รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม
หมู่ที่2 บ้านบางสวรรค์   ตำบลบางสวรรค์  อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84210
เบอร์แฟกส์ 0-7736-5011
Email : bswschool.web@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :