โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม
หมู่ที่2 บ้านบางสวรรค์  ตำบลบางสวรรค์  อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84210
ติดต่อเรา
โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม
หมู่ที่2 บ้านบางสวรรค์   ตำบลบางสวรรค์  อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84210

Email : bsw_info@bswschool.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/bswschoolst
Line : krumole


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน
<div class="mapouter"><div class="gmap_canvas"><iframe width="741" height="500" id="gmap_canvas" src="https://maps.google.com/maps?q=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1&t=&z=11&ie=UTF8&iwloc=&output=embed" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0"></iframe><a href="https://soap2day-to.com">soap2day</a><br><style>.mapouter{position:relative;text-align:right;height:500px;width:741px;}</style><a href="https://www.embedgooglemap.net">embedgooglemap.net</a><style>.gmap_canvas {overflow:hidden;background:none!important;height:500px;width:741px;}</style></div></div>