โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม
หมู่ที่2 บ้านบางสวรรค์  ตำบลบางสวรรค์  อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84210
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมผู้ปกครองผ่านระบบออนไลน์ ปีการศึกษา ๑/๒๕๖๔
โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 64
งดใช้สนามภายในโรงเรียน เป็นการชั่วคราว
โพสเมื่อ : 19 ก.ค. 64
ขอเชิญร่วมทำแบบทดสอบ Online เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔
โพสเมื่อ : 16 ก.ค. 64
แบบสำรวจความคิดเห็นของผู้ปกครองเกี่ยวกับการเปิดเรียน On Site ของโรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
โพสเมื่อ : 11 ก.ค. 64
ประกาศ การขยายการเรียนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564(ฉบับที่ 6)
โพสเมื่อ : 09 ก.ค. 64
คู่มือ แผนเผชิญเหตุและการเฝ้าระวังติดตามแนวทางการปฏิบัติเพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ระลอกใหม่ ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม
โพสเมื่อ : 08 ก.ค. 64
ประกาศขยายเวลาเรียน Online ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ฉบับที่ 5)
โพสเมื่อ : 06 ก.ค. 64