ข่าวประชาสัมพันธ์
การมาเรียน Onhand (มารับใบงาน ใบความรู้ แบบฝึกและเรียนซ่อมเสริม)
โพสเมื่อ : 18 พ.ย. 64
เตรียมความพร้อมเปิดการเรียนการสอนรูปแบบปกติ (On site) โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม
โพสเมื่อ : 09 พ.ย. 64
ประกาศกำหนดการรับวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer)เข็มที่สอง
โพสเมื่อ : 08 พ.ย. 64
พิธีเชิญธงชาติไทย และร่วมร้องเพลงชาติไทย ในวันพระราชทานธงชาติไทย
โพสเมื่อ : 29 ก.ย. 64
โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับท่านโชคดี ศรัทธากาล ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
โพสเมื่อ : 27 ก.ย. 64
การขยายเวลาเรียนออนไลน์ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ฉบับที่ ๑๑ ) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -๑๙)
โพสเมื่อ : 09 ก.ย. 64
ขอแสดงความยินดีกับ ท่านสันติภัทร โคจีจุล ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
โพสเมื่อ : 02 ก.ย. 64
การขยายเวลาเรียนออนไลน์ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ฉบับที่ ๑๐ )
โพสเมื่อ : 28 ส.ค. 64
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระแสงออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม
โพสเมื่อ : 28 ส.ค. 64
ขอแสดงความยินดี ท่านผู้อำนวยการประพัทธ์ รัตนอรุณ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 64
ประกาศ เรื่องการปรับเปลี่ยนเวลาเรียน ในช่วงสถานการณ์ covid
โพสเมื่อ : 08 ส.ค. 64
ประชุมผู้ปกครองผ่านระบบออนไลน์ ปีการศึกษา ๑/๒๕๖๔
โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 64
งดใช้สนามภายในโรงเรียน เป็นการชั่วคราว
โพสเมื่อ : 19 ก.ค. 64
ขอเชิญร่วมทำแบบทดสอบ Online เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔
โพสเมื่อ : 16 ก.ค. 64
แบบสำรวจความคิดเห็นของผู้ปกครองเกี่ยวกับการเปิดเรียน On Site ของโรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
โพสเมื่อ : 11 ก.ค. 64
ประกาศ การขยายการเรียนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564(ฉบับที่ 6)
โพสเมื่อ : 09 ก.ค. 64
คู่มือ แผนเผชิญเหตุและการเฝ้าระวังติดตามแนวทางการปฏิบัติเพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ระลอกใหม่ ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม
โพสเมื่อ : 08 ก.ค. 64
ประกาศขยายเวลาเรียน Online ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ฉบับที่ 5)
โพสเมื่อ : 06 ก.ค. 64