ภาพกิจกรรม
สพม.สฎชพ. ตรวจเยี่ยม เปิดเรียน Onsite
6 กรกฎาคม 2564
      ดร.สำรวย  ภักดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎรธานี ชุมพร พร้อมด้วย นางบุษกร  เพ็ชรพวง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ นางวัชรี  แสงอรุณ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ได้ตรวจเยี่ยม ติดตาม ให้คำแนะนำ การจัดการเรียนการสอน on site ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของโรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม
     
โพสเมื่อ : 06 ก.ค. 2564,15:02   อ่าน 94 ครั้ง