ภาพกิจกรรม
โครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ภาคเรียนที่๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
         เมื่อวันพุธ ที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๔  โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคมดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดโดยมีนายธรรมดล หงษ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธาน นักเรียนแกนนำลูกเสือต้านภัยยาเสพติดและคณะผู้กำกับลูกเสือ เข้าร่วมอบรมออนไลน์ ผ่านระบบ Google Meet และร่วมแสดงความยินดีกับผู้กำกับลุกเสือที่ได้รับการแต่งตั้งจากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติให้มีคุณวุฒิวูดแบดจ์ (W.B.)และมีสิทธิ์ประดับเครื่องหมายวูดแบดจ์สองท่อน
     ทางโรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม ขอบคุณคณะวิทยากร ด.ต.ธวัชชัย  รัตนรัตน์ และคณะเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บางสวรรค์ ที่ได้ให้ความรู้นักเรียน เรื่องโทษและพิษภัยของยาเสพติด และร่วมแลกเปลี่ยนกับนักเรียนแกนนำและผู้กำกับลูกเสือ
โพสเมื่อ : 09 ก.ย. 2564,14:54   อ่าน 60 ครั้ง