ภาพกิจกรรม
ผู้เข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระยะที่ ๒ การเรียนรู้สภาพจริง (Authentic Learning)
วันอังคาร ที่๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ผู้เข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระยะที่ ๒ การเรียนรู้สภาพจริง (Authentic Learning) และคณะผู้ติดตามพร้อมแขกผู้มีเกียรติ ณ โคก หนอง นา โมเดล สถานีตำรวจภูธรบางสวรรค์ และโรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม ในโครงการอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง”
โพสเมื่อ : 18 พ.ย. 2564,15:23   อ่าน 23 ครั้ง