ภาพกิจกรรม
พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ วันศุกร์ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม โดยผู้อำนวยการธรรมดล  หงษ์ทอง คณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ได้จัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ 5 ธันวาคม ประจำปีพุทธศักราช 2564 มีการถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี ที่จะปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาทในฐานะข้าของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและประเทศชาติ พร้อมทั้งปลูกต้นไม้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล รวมทั้งรายงานความก้าวหน้าของโครงการอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอดตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” และร่วมเปิดป้ายศูนย์การเรียนรู้สวนป่าบางสวรรค์ ของโรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม
โพสเมื่อ : 09 ธ.ค. 2564,09:20   อ่าน 185 ครั้ง