ภาพกิจกรรม
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โครงการอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง”
     วันจันทร์ ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ คณะจากโรงเรียนบ้านอายเลา จ.นครศรีธรรมราชและคณะจากโรงเรียนเขาพนมแบกศึกษา จ.สุราษฎร์ธานี ได้มาศึกษาดูงาน ณ โคก หนอง นา โมเดล สถานีตำรวจภูธรบางสวรรค์ และ โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม ในโครงการอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” เพื่อศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้การประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การเรียนรู้ในสถานศึกษา รวมทั้งสามารถเป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
โพสเมื่อ : 28 ธ.ค. 2564,15:17   อ่าน 219 ครั้ง