ภาพกิจกรรม
การฝึกอบรมหลักสูตร "การพัฒนากสิกรรมธรรมชาติ สู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง "
วันที่ ๑๒-๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ตัวแทนคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคมเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร "การพัฒนากสิกรรมธรรมชาติ สู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง " ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติทุ่งสง ต.นาโพธิ์ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช เพื่อนำความรู้ที่ได้มาบูรณาการและพัฒนาโครงการอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง”  สู่การถ่ายทอดองค์ความรู้ การปฏิบัติ ให้กับนักเรียนโรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคมต่อไป
โพสเมื่อ : 15 ส.ค. 2565,14:08   อ่าน 59 ครั้ง