ภาพกิจกรรม
โครงการจัดอบรมการขยายผลหลักสูตรการจัดการด้านการเงินสำหรับเด็ก CHA-CHING
วันอาทิตย์ ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๕  ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม ดำเนินการโครงการจัดอบรมการขยายผลหลักสูตรการจัดการด้านการเงินสำหรับเด็ก CHA-CHING ซึ่งเป็นหลักสูตรเสริมองค์ความรู้ด้านการบริหารและการจัดการเงินผ่านครูสู่ชั้นเรียน โดยใช้การเรียนการสอนที่ง่ายสำหรับเด็กวัยประถมศึกษาและส่งเสริมให้นักเรียนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความรับผิดชอบทางการเงินในอนาคต โดยมีนายธรรมดล หงษ์ทอง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม นางสาวเปล่งศรี ขุนรัตน์ และนางสาวเพ็ญพิชชา สายแก้ว เป็นวิทยากรการอบรมและมีครูระดับประถมศึกษาที่สนใจเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้
โพสเมื่อ : 22 ส.ค. 2565,14:55   อ่าน 301 ครั้ง