ภาพกิจกรรม
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ Science Week
วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคมดำเนินกิจกรรม "สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ Science Week "  โดยมีนายธรรมดล หงษ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม เป็นประธานในพิธีเปิดและพิธีถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่๔ พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย
เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความรู้ ความสามารถ ความถนัด ความคิดสร้างสรรค์ ในด้านวิทยาศาสตร์ โดยมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่นกิจกรรมตอบคำถามทางด้านวิทยาศาสตร์ กิจกรรมประกวดชุดรีไซเคิลภายใต้หัวข้อ " วิทย์ everywhere อยู่รอบตัวคุณ" เป็นต้น
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ภาพ: งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม
 คณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม
โพสเมื่อ : 02 ก.ย. 2565,10:21   อ่าน 32 ครั้ง