ภาพกิจกรรม
สอบประเมินผลปลายภาคเรียนที่๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคมดำเนินการสอบประเมินผลปลายภาคเรียนที่๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่๑-๓ สอบในวันที่ ๓ และ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่๔-๖ สอบในวันที่ ๔ และ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ โดยมีนายธรรมดล หงษ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารได้ติดตามและให้กำลังใจ แก่ครูผู้คุมสอบและนักเรียนโรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม
โพสเมื่อ : 06 ต.ค. 2565,15:57   อ่าน 80 ครั้ง