ภาพกิจกรรม
ประกาศนโยบายโรงเรียนปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย
วันศุกร์ ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ 
  โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคมประกาศนโยบายโรงเรียนปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย โดยมีนายนพพร คงทอง เป็นผู้อ่านประกาศนโยบาย มีสาระสำคัญดังนี้  " โรงเรียนซึ่งเป็นสถานที่สาธารณะต้องเป็นเขตปลอดบุหรี่ทั้งหมด หมายความว่าภายในรั้วโรงเรียนไม่สามารถสูบบุหรี่ได้ไม่ว่าจะเป็นที่พักส่วนตัวหรือที่ใดๆ ก็ตาม "
โพสเมื่อ : 02 ธ.ค. 2565,15:51   อ่าน 62 ครั้ง