ภาพกิจกรรม
พิธีเข้าประจำกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ในวันพุธที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕ งานกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ได้จัดพิธีเข้าประจำกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ณ หอประชุมใต้โตน โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
๑) เพื่อให้คำสัตย์ปฏิญาณตนหรือให้คำมั่นสัญญาต่อผู้กำกับว่าจะรับการฝึกอบรมวิชาลูกเสือด้วยจิตใจของลูกเสืออย่างแท้จริง โดยไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น 
๒) เพื่อยอมรับปฏิบัติตามคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือและยึดถือปฏิบัติเป็นกิจวัตรประจำวัน เกิดความภาคภูมิใจในเกียรติที่ตนได้รับและความดีที่ผู้อื่นยกย่อง
๓) เพื่อเผยแพร่กิจการลูกเสือและสนับสนุนกิจการลูกเสือของชาติให้เจริญก้าวหน้าโดยการประพฤติปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีแก่บุคคลอื่น

สามารถรับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/bswschoolst/posts/pfbid027fLoWFm3MNJANyQQDnMzHUtgnaodFDujvVSGX2fBcm92rUw5XY74pbMJ5y4rH7oal
โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 2565,11:25   อ่าน 51 ครั้ง