ภาพกิจกรรม
รับการตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม
วันศุกร์ ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖ ดร. อาทิตยา ปัญญา พร้อมด้วยคณะ ดำเนินการตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม โดยมีนายธรรมดล หงษ์ทอง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม ผู้บริหาร คณะครูให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน แผนการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม
โพสเมื่อ : 08 มี.ค. 2566,15:10   อ่าน 22 ครั้ง