ภาพกิจกรรม
กิจกรรม วันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๖
วันศุกร์ ที่ ๓ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม ดำเนินการจัดกิจกรรม วันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๖ โดยมีนายชวน  เกื้อทองสั้น  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนร่วมฟังธรรม ถวายเครื่องไทยธรรม และเวียนเทียน  ณ วัดบางสวรรค์ เพื่อเป็นการร่วมสืบสานพระพุทธศาสนา  มาฆปุรณมีบูชา
โพสเมื่อ : 08 มี.ค. 2566,15:15   อ่าน 23 ครั้ง