ภาพกิจกรรม
จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
      เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖ โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยมี นายธรรมดล  หงษ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษา คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อครูและแสดงความยินดี สร้างขวัญและกำลังใจให้แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา 
โพสเมื่อ : 04 เม.ย. 2566,14:11   อ่าน 77 ครั้ง