กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายชาตรี จริตงาม

นางสาวรินธรา ลั่นซ้าย

นางสาวสุมิตรา ฮวบอ่วม

นายสุวัฒน์ ไกรสิทธิ์

นางนิตยา เวทยา